Saturday, October 6, 2012

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත තෝරා ගැනීම සහ පොලී අය කිරීමේ


මගේ පහුගිය පොස්ට් එකෙන් (ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ..) විස්තර කළා ශ්‍රී ලංකාව තුල දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රමුඛ කාඩ් මධ්‍යස්ථාන වල ගාස්තු අය කිරීම ගැන. ඒ ගැන අදහස් පල කරපු ඊ-මේල් කවිකාරි අක්කගේ (මම සාමාන්‍යයෙන් අක්කා අයියා වචන දාල කථා කරන්න කැමති කෙනෙක් නොවුනත් සයිබර් සිහින උළෙලේදී ඇය මුණ ගැසුණු නිසා මට නිකමට අක්ක කියවෙනවා)  අදහසට අනුව ඇය පාවිච්චි කරන HSBC Advance  කාඩ් පත් කිසිදු ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැතිලු. ලු නෙවෙයි නෑ. නමුත් අය පාවිච්චි කරන ක්‍රමයට මේ කාඩ් වර්ග සියල්ල ඇගේ අතට දුන්නත් කිසි ගැටළුවක් වෙන්නෑ. මොකද ඇය පොලී රහිත සහන කාලය  අවසන් වෙන්න කලින් ආපසු ගෙවන නිසා. ඇය මේ විදියට කිව්වත් හැමෝටම ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නපුළුවන් කමක් නෑ. ඒ නිසා ඔය කියන ගාස්තු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවාමයි. 

මොකක්ද මේ පොලී රහිත සහන කාල සීමාව(Grace Period) ? හිතන්න ඔබ කාඩ් පතේ හිඟ මුදල 0.00 තිබෙන විට ඔබ රුපියල් 7500.00 ක මිලදී ගැනීමක් කරනවා කියල, ඒ වගේම ඔබේ මාසික වාර්තාව පිලියෙල් වන්නේ සෑම මසකම විසි වෙනිදා කියලත් උපකල්පනය කරමු. අර කියපු මිලදී ගැනීම ඔබ සිදු කලේ මාසේ පස්වෙනිදා කියලා ගත්තොත්, මේ විසි වෙනිදා ඔබගේ මාසික වාර්තාවේ එන ශේෂය වන්නේ 7500.00 ඒ වගේම ගෙවිය යුතු අවම මුදල, අවම මුදල හෝ මුළු මුදල ගෙවිය යුත්ත්තේ කෙදිනට ප්‍රථමද ?(Due Date) යන්නත් සඳහන් වෙනවා. හිතන්න ඔබට විසි වෙනිදා හැදෙන මාසික වාර්තාව විසි පස් වෙනිදා ලැබුනා කියල, එහි සඳහන් ගෙවිය යුතු දිනය 31 කියල හිතුවොත් මෙහි සහන කාලය දින 21ක් වෙනවා(05 සිට 20 දක්වා). ඔය කාල සීමාව ඇතුලත් ගෙව්වොත් ඊළඟ මාසයේදී කිසිදු පොලියක් ගෙවීමට සිදු වන්නේ නෑ. මේකෙදි උපරිම සහ අවම සහන කාලය කියල දෙකක් තියෙනව. අවම සහන කාලය අදාළ වෙන්නේ ඔබ විසි වෙනිදා මිලදී ගත භාණ්ඩ වලට. ඒ වගේම උපරිම සහන කාලය ලැබෙන්නේ 21 වෙනිදා කරපු මිලදී ගැනීම් වලට. එවැනි ගණුදෙනු ඊළඟ මාසයේ මුද්‍රණය වන මාසික වාර්තාවට තමා ඇතුලත් වන්නේ. ඒ නිසා උපරිම සහන කාලය වන්නේ මෙන්න මේ දින වල ගත් ඒවා. එදා වගුවේ මෙන්න මේ සහන කාලය ඇතුලත් නොකළේ හිතාමතාමයි. අද මේ විස්තරයත් සමග එක් කරන බලාපොරොත්තුවෙන්. එහෙමනම් කාඩ් පතක් ගැනීමේදී ඔබ මෙන්න මේ සහන කාලය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපේ බැංකුවේ උපරිම සහන කාලය දින 51ක් අවම දින 21ක්. ඔබට කාඩ් පතක තෝරා ගැනීමේදී ඉහල ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ කාරණයට එක් කරන්න. අදාල ආයතනයෙන් මේ ගැන විමසා සිටින්න.

නමුත් ඉහත ඇයගේ රෙකමදාරුව හොඳයි ඒ ආකාරයට කාඩ් පත පාවිචිචි කරන කෙනෙකුට. කාඩ් පතක් තෝරා ගැනීමේදී මෙන්න මේ ගාස්තු පමණක් සැලකිල්ලට ගෙන තෝරා ගැනීම කරන්න බෑ. හොඳයි ලංකාවේ හැමෝටම ඇයගේ මේ ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්න බෑ. මමවත් ඒ ක්‍රමය කරන්නේ නෑ. යම් ශේෂයක් ඉතුරු කරන්න බොහෝ දෙනාට සිදු වෙනවා මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක. මම බලල තියෙන දෙයක් තමයි මුලින්ම කාඩ් පතක් ගත්තු ඇය මුල් මාස කිහිපයෙදේ ගිණුම් වාර්තාවේ සඳහන් අය වියයුතු මුළු මුදලම ගෙවා දමනවා. පස්සේ පස්සේ යම් මුදලක් නොගෙවා ඉදිරියට යනවා. ඔන්න ඔය කොටසට තමයි පොලිය අය කරන්නේ. මේවායේදී එක් එක් කාඩ් මධ්‍යස්ථානය වෙනස් ආකාරයකින් පොලිය අය කරනවා. මම දන්නා විදියට වඩාත්ම නරක ක්‍රමය(ගනුදෙනුකරුවට) අනුගමනය කරන්නේ HSBC කාඩ් වලට. ඔවුන් පොලිය අය කරන්නේ එක් එක් අයිතමයට(Itemised Interest).  

මේ ගැන අපිට අනාවරණය කර ගන්න ලැබුනේ මගේ මිතුරෙක් කල ලිඛිත ඉල්ලීම මත ඔවුන් පොලිය ගණනය කල ආකාරය දක්වා එවන ලද ලියවිල්ලකින්. හිතන්න ඔබේ කාඩ්පතේ හිඟ ශේෂය 21213.50යි කියල. මේකේ අඩංගු පොලිය වෙන් කලොත් අනිත් කොටස ගාස්තු සහ මිලදී ගැනීම්. හිතන්න ඔබ පහුගිය කාලයේ කරන ලද ගෙවීම් වලින් 2009 දී කල ගනුදෙන්වක රුපියල් පහක් පියවී නෑ කියා. ඔවුන් අර රුපියල් පහට එදින සිට අද දක්වා පොලිය හදනවා. මෙහි සඳහන් කරන්න ඕන අනිත් කාරණය තමයි ඔබේ ගෙවීම් වලින් මුලින්ම අඩු කරන්නේ මුදල් අත්තිකාරම් ලබා ගත ඒවා තිබෙනවානම් එම ගණුදෙනු මුදල. හිතන්න මේ 21213.50ත ඔබ රුපියල් පන්දහසක් ගෙවනවා කියල, ඔබ පහුගිය මාසේ රුපියල් 3500.00 ක මුදල් අත්තිකාරමක් ලබා ගත්තේ නම්, අර පන්දාහෙන් තුන්දහස් පන්සීයක් අය කර ගන්නවා. බොහෝ කාඩ් මධ්‍යස්ථාන මුදල් අත්තිකාරම ලබා ගත දිනයේ සිට පොලිය අය කරනවා. දැන් ඉතිරි වන රුපියල් 1500.00 න් ඊළඟට අය කරන්නේ පොලිය. මෙහි පොලිය රුපිය 1285.00 ක් වුනොත්  රුපියල් 215.00ක් තමයි ඔබ ලබා ගත ණය මුදලින් අඩු වෙන්නේ. එම රුපියල් 215.00 අඩු කරන්නේ ඔබ කල පැරණිම ගනුදෙනුවෙන්. හොඳයි එයින් ඉතිරි මුදල 240.00ක් නම්, තවත් රුපිය 25.00 ක් ඉහත ගනුදෙනුවෙන්  ඉතිරි වනවා ඊළඟ මාසයට.

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව පොලිය අය කරන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම පසුගිය මාසික වාර්තාවේ ඇති ශේෂයට ගනුදෙනුකරුවා මුදල් ගෙවන දිනය දක්වා පොලී හදනවා. ගිය මාසයේ හිඟ මුදල 15252.13 ක යයි ගත්තොත්, ඔබගේ මාසික වාර්තා දිනය 15 යයි ගතහොත්. මේ හිඟ මුදලේ සිට ඊළඟ ගනුදෙනුව දක්වා නොවෙනස්ව පවතී ශේෂයට මුලින්ම පොලිය හදනවා. ඉන් පස්සේ කරන මිලදී ගැනීම හෝ මුදල් ගෙව්විම එකතු/අඩු කර ඉන්පසුව කරන ගනුදෙනුව දක්වා පොලිය ගණනය කරනවා.  මේ ආකාරයට ගිණුමේ ශේෂය වෙනස් වන හැම දිනක සිටම එම ශේෂය පවත්වාගෙන ඈ දින ගන්නට පොලිය සාදා අවසන් ඉලක්කම ගණනය කරනවා. මම හිතන විදියට මේ ක්‍රමය තමා හොඳයි. මොකද මේ මගින් ගණුදෙනු කරුවට අඩු ශේෂය පවතී දින වලට අඩු පොලියකුත්, වැඩි ශේෂය පවත්වාගෙන ගිය දින ගන්නට එම මුදලට අදාළ වන පොලියත් අය වීම නිසා. 

මහජන බැංකුව පොලී අය කරන්නේ මාසික වාර්තා දිනයට ඇති ශේෂයට. මෙහෙම වුනහම බැංකුවට ලැබෙන පොලී ආදායම ඉතා අඩු වනවා. අපේ කවි කාරිගේ වර්ගයේ අය මුදල් ගෙවා ශේෂය බින්දුව කලවිට පොලියද බින්දුවක් වනවා. එහෙත් මාසයේ මිලියන් ගණනක් බැංකුවේ මුදල් පාවිච්චි කර අර දිනට කලින් මුදල් ගෙව්වොත් ලැබෙන පොලියක් නෑ. නමුත් අර ගනුදෙනුකරුවා බැංකුවේ මුදල් අවම වශයෙන් දින 15 ක් වත් නොමිලයේම භාවිත කරනවා. 

ඉහතින් විස්තර කලේ තෝරාගත් බැංකු කිහිපයක පොලී අය කරන ක්‍රමය පමණයි. නමත් මෙම කාඩ් තුනෙන් බින්දුව ශේෂයේ තියල එකම ප්‍රමාණයක ගණුදෙනු කියපයක් කළහොත් වැඩිම පොලිය HSBC  වලිනුත්, අඩුම පොලිය මහජන බැංකුවෙනුත්  ගණනය වන ආකාරය ඔබට නීරීක්ෂණය කල හැක. එහෙත් SCB පොලිය ඉහත බැංකු දෙකට ලැබෙන පොලියට අතර ප්‍රමාණයක් වනු ඇත. ඒ අනුව ගනුදෙනුකරු සහ බැංකුවේ යන දෙකටම සාධාරණ ක්‍රමය මෙය බව වැටහෙනවා ඇත. 

මීළඟ ලිපියෙන් : එක් එක් ආයතන ලබා දෙන පහසුකම් සලකා බලමු. ඔබට ගැලපෙන කාඩ්පත තෝරා ගැනීමට ඔබ එය ලබාගෙන කරන්න යන ක්‍රියාව කුමක්දැයි වැදගත් වනු ඇත. හොඳයි කාඩ්පත ලබාගෙන නිකන්ම එය තබා ගන්නා කෙනෙකුට වඩා හොඳ ක්‍රමය ඉතාම අඩු ගාස්තු අය කරන ආයතනයේ කාඩ් පත ලබා ගැනීමයි. මන්ද ඔබ ගණුදෙනු කලත් නොකලත් වාර්ෂික ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වන නිසයි. 

ප:ලි: පොස්ට් කරන වෙලාව අලුයම 2.10.
පින්තුරය ගත්තේ : creditcards.com

30 comments:

 1. Descriptive explanation.Thank you very much for it.What my personal opinion in this regard is best thing is avoid the credit card.It means pay the whole amount and cancels the credit card. It is the viscus loan trap. Now days I am enjoying from this loan trap.
  samarasekara

  ReplyDelete
 2. Descriptive explanation.Thank you very much for it.What my personal opinion in this regard is best thing is avoid the credit card.It means pay the whole amount and cancels the credit card. It is the viscus loan trap. Now days I am enjoying from this loan trap.
  samarasekara

  ReplyDelete
 3. මේකත් හොඳ කලාවක්. කාටහරි කියලා තමා ගැන නයෙක් ඇරවා ගැනීම.

  ස්තුතියි මල්ලි. මමත් මුල් කාලෙ ඒකියන්නෙ අවුරුදු 20 කට පෙර රුපියල් 25000 ලිමිට් එකේ කාඩ් එක තිබිච්ච ජීවිතේ පටන් ගත්ත කාලේ දරුවොන්ගෙ වියහියදම් වැඩි වෙච්ච වෙලාවට මිනිමම් එක ගෙවලා පස්සෙ මුලු මුදල ගෙවු අවස්තා තියෙනවා.

  නමුත් බැංකු පෝසත් කරන්නට වැඩි කැමැත්තක් නැති නිසාත්. කලමණාකරණයේ හොඳකම නිසාත් මෑත කාලෙදි පොලී සතයක් වත් ගෙවල නැහැ තමා. ලැබෙන වට්ටම් උපරිමෙන්ම ගන්නවා හැබැයි. එයාලා දෙන්ට අමතක කලාම ඉල්ලලා හරි ගන්නවා. කවදාවත් නිහඬ නැහැ. නිහඬ අයට පාඩු වෙනව ඇති.

  ReplyDelete
 4. මෑත කාලයේදී due date එක මට පහසුවෙන ආකාරයට පඩි ලැබෙන දිනයට දින කීපයක් පහුවෙන්නට දමාගත්තා. බොහෝවිට දුරකතන ඇමතුමකින් ප්‍රශ්න විසඳාගන්ට පුලුවන්. ඔවුන් හා මා අතර ඇති එකම ප්‍රශ්නය නම් මා ප්‍රධාන කාඩ් හිමියා නොවීමයි. ඔවුන් අමතර කාඩ් පත් හිමියා සමඟ වැඩි තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නේ නැහැ. එවිට ප්‍රධාන කාඩ් හිමියා ලවා ඔවුන්ට මට අවශ්‍ය පනිවිඩය දීගන්නවා

  ReplyDelete
 5. @wmk
  But that doesn't apply to all Banks. Some are increasing credit limit automatically, and no more in Sri Lanka without customers consent. But what what they now do is going with negative approach. Which is they increase and ask the customer whether they don't need it. If customer did not negate, then they will go ahead with increase. They are tactful but we should brave enough to get most out of it like "email-kawikari" does.

  ReplyDelete
 6. @ඊ මේල් කවිකාරි හෙවත් මහැදුරු බිරිඳකගේ කතා වස්තුව.
  මම කිව්වේ මට හිතුන දේ. විශේෂයෙන්ම HSBC Advance කාඩ් එක අයදුම් කරනවාට වඩා, ඔවුන් හඳුනාගත් එක්තරා හොඳ ගණුදෙනු කරුවන් වෙත් දෙන ත්‍යාගයක් කියන්න පුළුවන්. මට තේරෙන විදියට අවදානම අඩුම ගණුදෙනු කරුවන්ට දෙන්නේ.

  එහෙනං ඔයත් අවමය ගෙවපු යුගයක් තියෙනවා. ඒත් ඔවුන් ඒ 25,000.00 නිකන්ම වැඩි කළා නේද?

  ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකාර පදනම ගත්තහම ඔබ වැනි ගණුදෙනු කරුවන් කිහිප දෙනෙක්ගෙන් ඔවුනට සිදු වන පාඩුවක් නෑ.

  ReplyDelete
 7. sampath card eka nam godak hondai...oya ge uthsahaya godak hondai.....

  ReplyDelete
 8. @ඊ මේල් කවිකාරි හෙවත් මහැදුරු බිරිඳකගේ කතා වස්තුව.
  ගෙවීම් සම්බන්ධ දේවල් වලදී ඔවුන් නම්‍යශීලීයි උවමනාවටත් වඩා. ඔව් ප්‍රධාන ගණුදෙනු කරුවා සමග තමයි ඔවුන් ගණුදෙනු කරන්නේ. එක් අතකින් ගණුදෙනු කරුගේ ආරක්ෂාව නිසා වෙනත් අයත් සමග තොරතුරු හුවමාරු කරගන්නේ නෑ.

  ReplyDelete
 9. @සුදීක

  ඔව් ඔවුන් මා වැඩිපුර වියදම් කල හැම විටම ලිමිට් ඉස්සුවා. අක්කගේ පුතාගෙ මරනෙන් පසු ලිමිට් උස්සපු වෙලේ මා හඬපු තරම දන්නේ මා විතරයි. ඔවුන් මිනී පෙට්ටියට වියදම් කලත් බෙහෙත් වලට වියදම් කලත් ඒදෙයට ආවඩලා තවත් දෙනවා. අක්කා මට ඊළඟ මාසයේ වියදම් ආපසු ගෙව්වා. ඒ වෙලාවේ අක්කාගේ බැංකු වලට ගිහිං සල්ලි අදින්ට මානසිකත්වයක් අපිට තිබුනෙ නැහැ. ඒ නිසයි මගේ කාඩ් පත පාවිච්චි කලේ. අක්කාට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් නැහැ.

  මේ වෙනකොට ලිමිට් දීල තියෙන්නෙ අහස උසටම. කවදාවත් එච්චර වියදම් නගින එකක් නං නැහැ අපෙ.

  එහෙම ලිමිට් එකක් වටින්නෙ කීප දෙනෙකුට රටයන්ට එකවර ටිකට් ගන්නට පමණයි.

  ReplyDelete
 10. මෙහෙමයි සමහරු මේ සීමාව ඉහල දැමීම ගැන වැඩි අවුබෝධයක ඉන්න අය නෙවෙයි. කොටින්ම තමන්ගේ දැන් තිබෙන ශේෂය ගැනවත්. හිතන්න කෙනෙක්ගේ ලිමිට් එක 25000ක් කියල. ඔහු මාසික මිලදී ගැනීම් කරන්නේ මේ කාඩ් පතෙන්. එයාගේ ශේෂය 22000 වගේ තියෙනකොට දන්නෙම නැතුව සීමාව 30ක් කරලා. එයා දන්නේ නැතුව 4500ක ගෙවීමක් කලොත් නොදනුවත්ම අර 25000 පැනල. ඉතින් මාසික ප්‍රකාශණය ආවහම එයාට හිතෙන්න පුළුවන් "අනේ දෙයියනේ මේ මිනිස්සු මාව ගලවාගෙන තියෙන හැටි, නැත්නම් වෙළෙන්දා ඉස්සරහ මම අසරණ වෙනවා කියල". නමුත් ඔහු මාසිකව ගෙවන්නේ 22000 නම් ශේෂය ඉදිරියට යනවා. ඒ කියන්නේ පොලියත් නොදැනුවත්වම නැගෙනවා. මම නම් කියන්නේ මේක එක්තරා විදියක අල්ලසක්. හැබැයි ලොකු සීමාවක් පාවිච්චි කරන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට බඩු ගන්න එක. එතකොට අර මාසික මුදල ගෙවල අර සීමාවෙනුත් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්.

  ReplyDelete
 11. ලිපිය බොහොම වටිනවා. මමත් SCB කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නෙ. හැබැයි ඊමේල් කවිකාරිගෙ ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන්න ආස උනත් කරගන්න විදියක් කැතුව ඉන්නෙ. හැබැයි Due Date එකට කලින් minimum වත් ගෙවනවා.

  ReplyDelete
 12. @සුදීකhttps://www.hsbc.lk/1/3/hsbc.advance/special-offers


  https://www.hsbc.lk/1/3/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDd-NQv1BDg2AXA1-PEE9zN09LAwgAykdiynu5GMPkidJt5mtiYW7oamng72niZmEK00xId3BqXnxosH5BbmhEuaOiIgDJCmip/#top

  මෙව්ව ගැන අවබෝදයෙන් හිටියොත් ලාභ විඳගත්තැකි. ඒවගෙම තව දෙයක් තමා ගුවන් ගමන් වලින් ලබාගත හැකි සාමාජිකයන්ට පමණයි වාසි. බෝනස් සැතපුම් එක්කරගත් විට නොමිලේ හෝ සුලු මුදලක් ගෙවා තවත් ගුවන්ගමනකට සැරසුනහැකියි. බෝනස් තියෙන කෙනාට රුපියල් 3000 කටහෝ 4000කට මාලේ ගිහින් ආවැකි අපේ රටේ ගුවන් සේවාව මගින්

  ReplyDelete
 13. @සාගර
  ඔබ පමණක් නොවයි බහුතරයක් කාඩ් පත් හිමියන් අනුගමනය කරන්නේ ඔය ක්‍රමය. එහෙම නොවුනා නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ව්‍යාපාරය නතර වන්න තිබුන.

  ReplyDelete
 14. @ඊ මේල් කවිකාරි හෙවත් මහැදුරු බිරිඳකගේ කතා වස්තුව.
  ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගම් ලබා දෙන හොඳම වරප්‍රසාදය 0% පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමය කියලයි මමත් විශ්වාස කරන්නේ. ඒත් වෙළෙන්දන් කූට විදියට මේකෙන් අමතර වාසි ගන්නවා. මම වෙළෙන්දන් ගැනත් වෙනම පොස්ට් එකක් දාන්නම්.

  ReplyDelete
 15. ගොඩක් වැදගත් ලිපියක්....

  ReplyDelete
 16. ලිපියක් ලිවීමට වැය කරන වෙහෙස අපි හොඳට දන්නවා. ඒ වෙහෙස මෙවනි කාටත් ප්‍රයෝජනවත් කාර්‍යයක් වෙනුවෙන් වැය කරන ඔබට ගොඩක් ස්තූතියි සුදීක අයියා. ඒ වගේම අර බ්ලොග් ලිස්ට් එකේ පිවිසුම් පදයත් මරු. ඒක සබඳෙ එන්නම් ඔබේ බ්ලොගටා කිව්වානම් තවත් හොදයි කියලා මට හිතුණා.

  ReplyDelete
 17. වැදගත් ලිපියක්. මම පාවිච්චි කරන්නෙ සම්පත් බැංකු ක්‍රෙඩිඩ් කාඩ් එකක්. eBay Pay Pal වගේ පේමන්ට් කරන එක ගොඩක් පහසුයි ඒකෙන්.මමත් ඒ මාසෙ කල වියදම් due date පියවනව. එතකොට interest නැහැ.ලොකු සංවාදෙ ගිය කමෙන්ට්ස් නං කියෙවුවෙ නැහැ.

  ReplyDelete
 18. @රතු රජරට
  ඔයාගේ කමෙන්ට් මට දිරියක්. ඇත්තටම ඊයේ මේ ලිපිය ලියන්න ගත්තේ රෑ 11ත් පහුවෙලා. ඉවර වෙනකොට 2ත් පහු. අවසාන හරියේදී දෙතුන් පාරක් නින්දත් ගියා. මම මේ බ්ලොග් එකේ එක්-එක් අංශ නම් කරලා තියෙන්නේ ගීත කොටස් වලින්. සඳේ එන්නම් ඔබේ ලෙනටා කියන්නෙත් ගීතයක කොටසක් තමයි මම ඒ සඳහා යොදා ගත්තේ.

  ReplyDelete
 19. @සිහින
  කාටහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවානම් ඒක මට සතුටක්.

  ReplyDelete
 20. අම්මේ... මම නම් මාර බය දෙයක් තමයි.. වෙලාවට පාවිච්චියක් නෑ තාමත්.. ඒත් ඉස්සරහට නම් ඕනෙ වෙයි වගේ...
  අපේ තාත්තත් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් කාඩ් එක පාවිච්චි කරලා “ මේක තියෙනකම් ණය ඉවරයක් නෑ “ කියලා අයින් කරලා දැම්මා... හි හි ... දැන් අඩුම ලිමිට් එකක් තියෙන ලංකා බැංකු කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා අවශ්‍යතාවය අනුව.. හි හි...
  ලිපිය ලියන්න පුදුම වෙහෙසක් වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා... ඒකෙන් ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රයෝජයක් ගන්න පුළුවන්නේ... හි හි

  ReplyDelete
 21. @හිරු
  මේ ලිපියට නම් දන්නා කරුණු එක් කලේ. ඒත් පළමු ලිපියට නම් මහන්සි වුනා.

  ReplyDelete
 22. ඔබ කියන විදියට මට තේරුනේ, ඊමේල් කවිකාරි කියන විදියට පාවිච්චි කලොත් හර කාඩ් පතකින් වෙනස් වෙන්නෙ වාර්ශික ගාස්තුව පමනයි. මම හරි ද???

  ReplyDelete
 23. Mama use karanne SAMPATH CREDIT CARD ekak...mee wena thek kisima prashnayak welaa naa... harima pahasui.. 0% interest kiyanne mahama boruwak,mokada oya 0% interest eken waasi ganne ara kaalakanni welendo.. un baande price eka wedi karala thamai karanne... anika CC eekn 0% gattat un 3% gahanawa ON THE SPOT( aththatama oya 3% kiyanne credit card machine eken maasekata 2 lakths ganu denu kale nathnam bank eka wechcha ganudenuwalin 3% gannawa) Ithin ape shop wala ewun 2lakth unath nathath ara 3% gahawa...

  ReplyDelete
 24. තමන් දන්න දේ අනුන්ට කියාදීම කොච්චර උතුම්ද සුදීක. අපි නම් ඩෙබිඩ් කාඩ් තමයි. තිබ්බොත් වියදම් කරනවා. නැත්නම් නිකං ඉන්නවා.
  henryblogwalker (මට භිතෙන හැටි) the Dude (HeyDude) and මගේ ඩෙනිම My Blue Jeans

  ReplyDelete
 25. @අංජන සතරංග
  ඩෙබිට් කාඩ් එකකදී වෙන්නේ සෙල්ෆ් සර්විස් තැනක කෑම කනවා වගේ වැඩක්. එක්කෝ අපිට මදි වෙයි කියල වැඩියෙන් ගන්නවා, නැත්නම් මදි වෙනවා.(ගිණුමේ තියෙන්න ඕනේ සල්ලි ප්‍රමාණය) අපේ කවිකාරි කරන්නේ කඩේකට ගිහිං කෑම ඇනවුම් කරලා අවශ්‍ය ටික කාල එතන එන බිල ගෙවනවා වගේ වැඩක්. වැඩියෙන් කෑම ගෙනාවොත් ආපහු යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන ගමන් අවශ්‍ය වුනොත් තව කෑම ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්.

  ReplyDelete
 26. @Anonymous
  ඔයා කියන ගොඩක් කතා ඇත්ත. 0% වලට අමතර ගාස්තුවක් ගන්නේ නැතුව වෙළඳාම් කරන එකම තැන දිනපාල ග්රූප් එක විතරයි. අනිත් හැමෙමෝ ඒගොල්ලෝ පොලිය එකතු කරනවා. එයාලට වෙන පාඩුවකුත් නෑ. මොකද පහුවදාම ඒ අයට කාඩ් මධ්‍යස්ථානයෙන් මුදල් ලැබෙනවා.

  අනිත් කාරණය තමයි ගනුදෙනුව වෙනුවෙන් එයාල ගෙවන්න ඕනා කොමිස් මුදල ගණුදෙනු කරුන්ගෙන් අය කරන එක. ඒකට අපිට විරුද්ද වෙන්න පුළුවන්. අදාළ කාඩ් මධ්‍යස්ථානයට දැනුම් දුන්නොත් පොස් යන්ත්‍රය ඉවත් කර ගන්නවා. ඒත් එක ආයතනයකින් යන්ත්‍රය ගලවෙව්වම තව කෙනෙක්ගෙන් යන්ත්‍රයක් ගන්න පුළුවන්. මේ දේ නැති කරන්න පුළුවන් Payment Card Industry Association of Sri Lanka (PCIASL) එකට. ඒත් එයාලත් නිහඬයි. මමත් ඔය තැන රැස්වීම් කිහිපයකට සහභාගී වෙලා තියෙනව. අවාසනාවකට දැන් යන්නේ නෑ.

  ReplyDelete
 27. @Dude
  අපි දාන්න දේ අපිට ඉතාම සුළු වුනත් මොනවත්ම නොදන්නා කෙනෙක්ට ඒක ඉතා වැදගත් කියල මට හිතුනේ මේකට ලැබුණු ප්‍රතිචාර වලින්. මමත් බොහෝ වෙලාවට දැන් ඩෙබිට් කාඩ් එක තමා පවිච්ච්චි කරන්නේ.

  ReplyDelete
 28. ලිපියට ස්තුතියි සුදීක..
  කවිකාරිගේ ක්‍රමය තම දැන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ...
  තාම සතයක් වත් පොලි ගෙවල නැහැ :)

  ReplyDelete
 29. @Tiraj Adikari
  කවිකාරි කොච්චර කිව්වත් මම කියන්නේ, අපේ රටේ අය-වැය පරතරය පියවන්න ණය ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට තමන්ගේ අය-වැය පරතරය පියවගන්න ක්‍රමයක් තමයි ක්‍රෙඩිට් කාඩ්. ඔබ සහ කවිකාරි ඇතුලත් වන කුලකය වන්නේ කාඩ්පත මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කරන ගොන්නට.

  ReplyDelete

කියන්නට කිසිත් නැතිනම්, ඔබ ආ බවට සටහනක් තබා යන්න.
කමෙන්ට් වලින් ලින්ක් දාන්න
< a h r e f = " ලි න් ක් එ ක " > න ම < / a >

ඉස්සන්, මගුරන්, ලොකු වැලිගොව්වන් ....

89/90 අඳුරු යුගය(Dark Era 89/90) (10) pinth (1) අතීත සොඳුරු මතක (Fond Memories / Nostalgic stuff) (15) අතීතකාමය (Nostalgia) (8) අනතුරු (Accidents) (1) අමතක වන්නට පෙර(Before Forget it (7) අවන්හල් (Restaurants) (4) ඇතුල් පැත්ත ( Inside Story ) (1) ඉවුම්-පිහුම්(Cooking) (1) එළුපැටියාගේ කතා (Baby Goat Stories) (1) ඔබේම දෑතින් (Doo it yourself) (7) කළුතර මහා විද්‍යාලය ( Kalutara Maha Vidyalaya ) (4) කාළීන(Current Issues) (65) කුතුහලය(Curiosity) (70) කෙටි කතා (Short Stories) (1) ක්‍රිකට් (Cricket) (12) ක්‍රිකට්(Cricket) (32) ක්‍රීඩා(Sports) (20) ක්‍රෙඩිට් කාඩ්(Credit Cards) (8) ගණිත ගැටළු (Mathematical Problems) (4) ගමේ චරිත(My Villagers) (12) ගැටළු (Competitions) (2) ගීත ( Songs ) (2) ගෘහස්ථ කාරණා (Household Matters) (2) චිත්‍රපට(Movies) (3) ජීවන අත්දැකීම් ( Life Experience) (45) තාක්ෂණය(Technology) (18) දැකීම ( Observations ) (1) දැනුම(knowledge) (58) දේශපාළණ(Political) (14) නින්ද (Sleep) (2) නුවර එලිය ( Nuwara Eliya ) (1) පරිවර්තන (Translations) (39) පර්යේෂණ(Research) (16) පාපන්දු(Football) (14) පිටසක්වල ( Extra Terrestrial ) (1) පුවත් පතට ලියු (Published in Press) (1) පොත් (Books) (4) ප්‍රථමාධාර(First Aid) (1) බෙන්තොට (Bentota) (2) බෙන්තොට ක්‍රීඩා සමාජය(Bentota Sports Club) (3) බෙන්තොට බීච් හෝටලය ( Bentota Beach Hotel ) (1) මං සලකුණු ( Milestones ) (7) මගේ දුව(My Daughter) (10) මගේ පියා (My Father) (2) මගෝඩි වැඩ (Humours) (4) මට හමු වූ අමුතු චරිත Rediculous people I met (3) මට හමු වූ මිනිසුන් ( People I met ) (7) මහජන බැංකුව (People's Bank) (5) මා ලියු කවි ( My Poems ) (1) මොබයිල්(Mobile) (3) යෝජනා (Proposal) (1) රිවරිනා හෝටල් (Riverina Hotel) (3) රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම් ( TV Commercials ) (1) රෙඩ්බුල් කැම්පස් ක්‍රිකට්(Redbull Campus Cricket) (11) ලොල් කතා(Funny Stories) (55) ලෝක කුසලානය (World cup) (4) විද්‍යා ප්‍රබන්ධ( Science Fiction ) (1) විනෝදාත්මක(Entertainment) (115) විවේචන(Critics) (56) ව්‍යායාම(Excercises) (3) සංචාරක(Travel) (26) සාකච්චා(Interview) (8) සුදීක(Sudeeka) (93) සෞඛ්‍යය( Health ) (2) හැඟුම්බර(Emotional) (42) හිරුආරක්ෂණ(Sun Protection) (2) ෆේස්බුක් (facebook) (1)

අනන්තය කරා ඉගිලෙන ඔබේ සිතුම් රේඛාවේ ......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...